PRACOVNÁ DOBA

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok            8:00 - 16:00 

                       (nestránkový deň)


Piatok             8:00 - 14:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 22. 9. 2019
18 °C 5 °C
jasná obloha
vietorJ, 3.16m/s
tlak1021.48hPa
vlhkosť44%

Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Vechec leží na náplavovom kuželi v strednej časti údolia Lomnice, na styku severozápadného výbežku Východoslovenskej nížiny s úpätím Slánskych vrchov, v nadmorskej výške asi 184 m.

Východná a severná časť obce je odlesnená pahorkatina a využíva sa pre poľnohospodárske účely. Z hľadiska pôdneho tejto časti katastra prevládajú ilimerizované pôdy oglejené až glejené na sprašových a iných hlinách.

Severná časť obce siaha so Slánskych vrchov a je zalesnená. Najviac sú zastúpené porasty duba a buka. Najvýznamnejšie vrchy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce sú: Kamenná, Cham, Džiar a Čachov. Obcou preteká potom Lomnica smerom zo západu na východ. 
Vyššie položené Slánske vrchy patria do chladnej oblasti, pričom samotná obec patrí do miernej klímy. V tejto oblasti sú tie isté klimatické pomery, ktoré ovplyvňujú celé východné Slovensko.

Na území katastra obce sa nachádzajú aj zákonom chránené územia. Sú to územia s výraznými biologickými a krajinárskymi hodnotami. 
Najznámejším takýmto chráneným územím je Bučina pri Vechci. Je to pozoruhodný a ojedinelý lesný biotop na suchých a skalnatých svahoch. 
Ďalším chráneným územím je kóta Kamenná, kde sú teplomilné dubiny na južne exponovaných svahoch andezitového kopca strednej časti Slánskych vrchov. 
Jednou z najdôležitejších hospodárskych organizácií okrem Poľnohospodárskeho obchodného družstva je aj LOM s.r.o. . V súčasnej dobe je to privátna organizácia, ktorá prešla pomerne výrazným technickým a organizačným rozvojom. Od jednoduchého ručného spracovania, ktoré začalo pre 2. svetovou vojnou až po dnešné moderné spracovanie andezitu do rôznych frakcií modernou technológiou pre stavebné účely. Bezprostredne pri výrobných kapacitách lomu bola postavená ďalšia prevádzka na výrobu obaľovacej drti.

Vysoká nezamestnanosť a nízke príjmy sú ďalšie charakteristické prvky obce. Obec je turisticky málo frekventovaná, je to aj tým, že je nedostatočná úroveň /kvalita a kvantita/ poskytovaných služieb, chýbajú tu doplnkové služby, ktoré by umožnili, prípadne predĺžili pobyt. Robí sa málo kultúrnych podujatí, je slabá propagácia obce. 
V obci je nízka úroveň podnikateľskej aktivity miestnych obyvateľov v oblasti podnikania s cestovným ruchom, je to vlastne spôsobené aj tým, že zo strany štátu je nedostatočná podpora. Chýba aj vzájomná spolupráca podnikateľských subjektov.